Wat is een Shanty?

Voor het ontstaan van het woord “shanty” bestaan meerdere verklaringen.
De één zegt dat het woord is afgeleid van het Engelse woord “chant”, wat zingen betekent. De ander noemt het een afleiding van het Franse woord “chanter”, dat eveneens zingen betekent. Een derde verklaring is dat het een Afrikaanse oorsprong heeft.

Shanty’s werden op zeilschepen gezongen om het vaak eentonige werk te verlichten. In een bepaald ritme zong de bemanning, al dan niet opgejut door een voorzanger, allerlei liederen. Op die manier ging het hijsen van het anker, het bijzetten van zeilen, het pompen of het lossen en laden van het schip een stuk plezieriger en gemakkelijker.

In de hoogtijdagen van de zeilvaart hadden veel zeilschepen zelfs een speciale shantyman aan boord en van hem hing veel af. Was het een hele goede dan werkte de bemanning veel vlotter en was de stemming ook beter. Dat leverde tijdwinst en dus geld op. Een shantyman had daarom een hoge positie aan boord. De meeste shanties zijn dan ook in deze periode ontstaan.